';

Ararat + Istanbul 22.6. – 4.7. 2024

Ararat je planina koja se nalazi na granici između Turske, Irana i Armenije, visoka 5.137 metara, a vrh planine Ararat, naziva se "Masis". Smatra se da je Ararat mjesto na