';

Ferrata Hvadnik & Mojstrana & Grmada 08.5.

Nedjelja Pokret u 7:00h kod Porezne uprave (lokacija). Vozimo se do Gozd Martuljek gdje parkiramo aute. Oblacimo opremu za ferratu te prije pokretna na Hvadnik radimo ponavljanje do sad stecenog